Foglalkozási Információs Tanácsadó – pályaválasztás, pályaorientáció

Foglalkozási Információs Tanácsadó – pályaválasztás, pályaorientáció

 

 

A szolgáltatás időtartama: 2014. augusztus 1. – 2015. június 30.

 

Megbízó: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

 

A szolgáltatás helyszíne:

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Szombathely, Hunyadi u. 45.

 

A szolgáltatás keretében elkészült szakmai anyagok megtalálhatóak az alábbi honlapon:

www.nyugatrmk.hu – pályaorientáció – szakmai tájékoztató anyagok

 

 

Célok, célcsoportok, fő tevékenységek

 

A pályázott szolgáltatás célja, hogy az álláskeresők, a pályaválasztás előtt álló fiatalok, a pályaváltásra kényszerülő felnőttek, esetleg megváltozott munkaképességű álláskeresők egyaránt információt kapjanak az élethelyzetük adta pályaválasztási, pályamódosítási, álláskeresési problémáik megoldásához.

 

Fő tevékenységek:

 • információnyújtás, tájékoztatás egyéni és csoportos formában - kérdőívek, szakmabemutató mappák, pályák, szakmák bemutatása filmeken keresztül, képzések, iskolarendszerű és azon kívüli képzőintézmények,
 • segítségnyújtás önéletrajzok, motivációs levelek elkészítésében, rögzítésében,
 • a meglévő információs adatbank működtetése, karbantartása, illetve a folyamatosan megjelenő, megújuló információk gyűjtése, rendszerezése,
 • kapcsolattartás a szolgáltatás működtetéséhez elengedhetetlenül fontos szervezetekkel, intézményekkel,
 • felmérések (elsősorban Vas megye 8.osztályos diákjainak és a középfokú intézmények végzős diákjainak körében).

 

Célcsoportok:

 • az általános iskolák felső tagozatos tanulói, elsősorban a továbbtanulás előtt álló 7-8. osztályos fiatalok,
 • pályaválasztás, emelt óraszámban tanulandó tantárgy kiválasztása előtt álló középiskolások,
 • felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőttek,
 • pályakezdők,
 • szakképzetlen, vagy pályamódosítás előtt álló álláskeresők,
 • álláskeresőként nem regisztrált érdeklődők,
 • pályaválasztás, illetve pályamódosítás előtt álló álláskeresők, vagy munkanélküliséggel veszélyeztetett személyek.
SZOLGÁLTATÁSAINK