Folyamatban lévő projektjeink, tevékenységeink

Álláskereséshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaerő-piaci információk nyújtása

A projekt fő célja:

a munkaerőpiac résztvevői számára az álláskereséshez, a foglalkoztatáshoz, az elhelyezkedéshez, valamint az állásukat elvesztők számára az átmeneti időszak kialakításhoz kapcsolódó információkat széleskörűen, naprakészen, a helyi sajátosságokhoz, illetve az ügyfelek igényeihez igazodva összegyűjtse, karban tartsa és az érdeklődők számára a legoptimálisabb formában elérhetővé tegye.

 

A szolgáltatás célcsoportjai:

 • álláskeresők
 • munkavállalók
 • álláskeresőként nem regisztrált munkanélküliek
 • munkahely változtatásra készülők vagy kényszerülők
 • munkáltatók
 • pályakezdő fiatalok
 • megváltozott munkaképességű és egyéb hátrányos helyzetű munkavállalók

 

Fő tevékenységek:

Az információt kérő személyes igényeit figyelembe véve célirányos egyéni információnyújtás.

Strukturált keretben, mindig a résztvevők igényeihez igazítottan (kérdések mentén, célcsoport jellemzői alapján) csoportos információnyújtás, tájékoztatás a „Csoportos tájékoztató megtartásához kapcsolódó” módszertani segédlet alapján.

Közreműködés az álláskeresők adatainak a www.nyugatrmk.hu honlapra történő felvételében, a honlapon működtetett álláshirdetési illetve keresési szolgáltatás elérhetőségének, igénybevételének biztosításával.

 

A projekt megvalósítási területe:

 • Celldömölk
 • Körmend
 • Kőszeg
 • Sárvár
 • Szentgotthárd
 • Szombathely
 • Vasvár
 • Csepreg
 • Őriszentpéter

 

 

Foglalkozási Információs Tanácsadó működtetése

 

A szolgáltatás tartalma:

a Foglalkozási Információs Tanácsadó (a továbbiakban: FIT) egy komplex, öninformációra épülő szolgáltatást nyújtó szolgáltató bázis, amely elsősorban a pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatását segíti elő, a helyes döntés érdekében.

A FIT-ben szolgáltatást nyújtó szakemberek az alábbi szolgáltatásokat biztosítják csoportos, illetve egyéni formában, fiatalok, pályakezdők, valamint álláskeresők részére:

 • az önismeret fejlesztése érdekében számítógép alapú önértékelő kérdőívek kitöltetése, eredmények értelmezésének segítése,
 • a pályaismeret bővítését célzó szakmaismertető mappák, filmek - tanulmányozásának lehetősége,
 • teljes körű tájékozódási lehetőség biztosítása képzésekről, képző intézményekről,
 • nyomtatott és internet alapú információk az Európai Unió tagországainak oktatási rendszeréről, képzéseiről,
 • információk nyújtása a térség munkaerő-piaci helyzetéről, tendenciákról.

A FIT működtetése keretében megvalósított tevékenységek:

 • Iskolai osztályok, szülők, pedagógusok számára iskolaválasztással, pályaválasztással kapcsolatos tájékoztató programok, csoportos foglalkozások szervezése.
 • Pályaválasztás előtt állók, pályamódosítás vagy pályakorrekcióra készülő álláskeresők számára a pályaváltáshoz kapcsolódó tájékozódás segítése - figyelembe véve az ügyfelek egyéni élethelyzetét, körülményeit (pl. érdeklődés, képességek, készségek, végzettség, munkatapasztalat, egészségügyi alkalmasság, szociális háttér stb.).
 • Munkaerő-piaci információs bank működtetése.
 • Álláskeresők rögzítése a www.nyugatrmk.hu honlapon, illetve állásajánlatok lekérdezése az érdeklődő ügyfeleknek, internetes álláskeresés biztosítása.
 • Önéletrajz elkészítésének segítése az ügyfelek számára.
 • Együttműködés az alapfokú, közép és felsőfokú oktatás területén pályaorientációval foglalkozó szervezetekkel.

Együttműködés a VMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztállyal, járási hivatalok illetékes osztályával és munkaerő-piaci szolgáltatóival.

 

 

Munkaerő-piaci tanácsadó szolgáltatás

Munkaerő-piaci tanácsadó szolgáltatás biztosítása a 30/2000. GM rendeletnek megfelelően. Ennek keretében munka-, pálya- és álláskeresési tanácsadás biztosítása: egyéni munkatanácsadás, motivációs csoportos foglalkozás, egyéni pályaválasztási tanácsadás, egyéni pályamódosítási tanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technikák oktatása szolgáltatás nyújtásával.

Célja:

A szolgáltatást igénybe vevők elhelyezkedését akadályozó tényezők feltárása, azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló tervek kidolgozása.

 

Célcsoportja:

regisztrált álláskeresők, akik a Vas Megyei Kormányhivatal által megvalósított GINOP 5.1.1. projekt résztvevői.

 

A szolgáltatás megvalósítási területe:

 • Celldömölk
 • Körmend
 • Kőszeg
 • Sárvár
 • Szentgotthárd
 • Szombathely
 • Vasvár

 

Állásbörzék kisvárosokban program

 

Tanoda program keretében tréninek és programok szervezése

 

Továbbtanulást, pályaválasztást segítő eseti szolgáltatások

SZOLGÁLTATÁSAINK