Munka-, pálya-, álláskeresési tanácsadás - TÁMOP-1.1.2

A TÁMOP-1.1.2-11/1-2012-0001 program keretén belül nyújtott szolgáltatások

 

 

A szolgáltatás időtartama: 2013.november 1. - 2015. április 30.

 

Megbízó: Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

 

A szolgáltatás helyszínei, a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Járási Munkaügyi Kirendeltségei:

 • Szombathely, Hunyadi u. 45.
 • Celldömölk, Bartók B. u. 1/a.
 • Körmend, Szabadság tér 5.
 • Kőszeg, Szűk u. 2.
 • Sárvár, Batthyány u. 47
 • Szentgotthárd, Vajda J. u. 6.
 • Vasvár, Köztársaság tér 4.

 

Egyéni tanácsadás formájában:   - munkatanácsadás,

- pályatanácsadás,

- álláskeresési tanácsadás.

 

Csoportos tanácsadások megvalósítása:   - álláskeresési technikák oktatása,

- újraorientáló csoportos foglalkozás.

 

 

 

A szolgáltatások meghatározása

 

 1. Munkatanácsadás

 

A munkatanácsadás a munkaerő-piaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül segíti a tanácskérőt az álláshoz jutáshoz és annak megtartásához.

 

 1. Egyéni munkatanácsadás

 

Az egyéni tanácsadói beszélgetés során a tanácskérő megerősítést kaphat elképzelésében, bizonytalanságát, kétségeit eloszlathatja, s a megszerzett tudása, készségei, munkatapasztalatai birtokában, igényeihez igazodó döntést hozhat további szakmai pályafutásával kapcsolatban, és elhelyezkedésére irányuló tervet dolgozhat ki, illetve valósíthat meg.

A tanácsadás eredménye egy megállapodás a tanácskérő és a tanácsadó között, mely a továbblépés irányát, a megoldandó feladatokat tartalmazza.

 

A tanácskérő segítséget kap abban az esetben:

 • ha döntési nehézségei vannak,
 • ha szeretné meghatározni az érdeklődésének, képességeinek legmegfelelőbb munkaköröket,
 • ha nem piacképes szakmáját új szakmára szeretné váltani,
 • ha megszerzett tapasztalatait egy másik munkában hasznosítaná,
 • ha elhelyezkedéséhez vagy állásváltoztatásához több információra lenne szüksége.

 

 

 1. Újraorientáló csoportos foglalkozás (3 napos)

 

A foglalkozás célja: a munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása.

Tartalma: a tartósan állás nélküli ügyfelek csoportos formában való segítése önismeretük kialakításában, képességeik megismerésében; csoportos beszélgetések és irányított gyakorlatok segítségével azoknak a szakmai feltételeknek az összegyűjtése, amelyekkel megkönnyíthetik az ügyfelek munkavállalását, a munkaerő-piacra való visszakerülését; tájékoztatás a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szolgáltatásairól és a TÁMOP 1.1.2 program támogatásairól, azok igénybevételének lehetőségeiről. A foglalkozások egyéni tervvel zárulnak, amelyek a TÁMOP 1.1.2 programban való tevékenység lehetőségeit tartalmazzák.

 

 

 1. Pályatanácsadás

 

A pályatanácsadást igénybevevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítésére, érdeklődésének, képességének, személyiségének és munkaerő-piaci igényének megfelelő pályaterv kialakítása.

A tanácsadói beszélgetések során a tanácskérő az önmaga számára leginkább megfelelő pályák, foglalkozások körét határozhatja meg, és tudatosan megtervezheti az életpályáját.

 

 1. Egyéni pályaválasztási tanácsadás

 

Egyéni tanácsadás során különböző önismereti kérdőívek kitöltésével a pályaválasztásukban, vagy önmagukban bizonytalan ügyfelek pályaismeretének, önismeretének bővítése, illetve a reális pályaválasztási döntésének segítése történik.

 

 1. Egyéni pályamódosítási tanácsadás

 

Egyéni segítséget nyújt azon ügyfelek részére, akik életpályájuk módosítását tervezik. A pályamódosítás oka lehet külső (munkaerő-piaci szempontból nem piacképes szakma), vagy belső (már nem nyújt kellő sikerélményt). A tanácsadás középpontjában a pályaelképzelések, a képzési lehetőségek, a tanulási képesség felmérése és a döntési készségek fejlesztése áll.

 

 

 1. Álláskeresési tanácsadás

 

Azok elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, álláscéljuk tisztázott és reális, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlattal.

 

Az álláskeresési tanácsadás nyújtható egyéni és csoportos formában: 

 

 1. Egyéni álláskeresési tanácsadás

 

A tanácsadás célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikák (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, kísérőlevél, motivációs levél, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások felkutatása stb.) személyre szabott megismertetése. A tanácsadás az álláskereső önálló elhelyezkedésének elősegítésére, az álláskereséssel kapcsolatos problémái megoldására irányul. Megismerteti a hatékony álláskeresési technikákat, tisztázza a munkaerő-piaci viszonyokat, a munkáltatói szokásokat, továbbá azokat a módszereket, amelyekkel célszerű felvenni a kapcsolatot – álláskeresés céljából – ismerősökkel, munkáltatókkal. A megszerzett ismereteket a tanácskérő az álláskeresése során önállóan alkalmazhatja.

 

 1. Álláskeresési technikák oktatása (3 napos)

 

A résztvevő kiscsoportos foglalkozás keretében megismerheti az álláskeresés folyamatát, valamint az álláskeresésben eredményesen hasznosítható legfontosabb álláskeresési technikákat (telefonálás munkaadónak, önéletrajzírás, felkészülés a személyes találkozókra, a meg nem hirdetett állások feltárása stb.). A foglalkozás résztvevői a csoporttagok tapasztalatait is felhasználva, a csoportvezető irányításával, és segítségével sajátíthatják el a korszerű állásfeltárás ismereteit, melyeket az álláskeresésük során önállóan alkalmazhatnak. 

SZOLGÁLTATÁSAINK