Foglalkozási Információs Tanácsadó – pályaválasztás, pályaorientáció

Foglalkozási Információs Tanácsadói szolgáltatás”

2013. augusztus 1. – 2014. július 31.

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

INDIKÁTOROK a teljes projektidőszakra vonatkozóan:

Tevékenység

Vállalás

Teljesítés

Egyéni tanácsadás

1.200 fő

589 fő

Csoportos foglalkozások

1.497 fő

 

Önéletrajz írása és/vagy rögzítése a www.nyugatrmk.hu honlapon és a VMP-n

 

 

200 önéletrajz

 

Felmérések

 

 • 8. osztályosok továbbtanulási szándékfelmérése
 • középiskolai végzős tanulók elhelyezkedési szándékfelmérése

és a felmérések kiértékelése

 • 8. osztályosok továbbtanulási szándékfelmérése
 • középiskolai végzős tanulók elhelyezkedési szándékfelmérése

és a felmérések kiértékelése

 • középiskolák felmérése a valóban elindított képzésekkel kapcsolatban

 

 

A pályaválasztással kapcsolatos rendezvények szervezésének segítése, részvétel a szakmai programokon

 

 

 • Pályaválasztási és Képzési Kiállítás FIT szolgáltatás kitelepítése a kiállítás helyszínére
 • Részvétel az EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, Budapesten

 

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK: FOGLALKOZÁSI INFORMÁCIÓS TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS

Az elmúlt egy év során a FIT-ben szolgáltatást nyújtó szakemberek a pályázatban vállalt feladatokat hiánytalanul teljesítették, szükség szerint a munkaügyi szervezet részéről felmerülő egyéb feladatokat is beépítették, elvégezték.

A pályaorientáció, pályaválasztás előtt álló általános vagy középiskolás korú fiatalok számára a szolgáltatás lehetőséget ad arra, hogy érdeklődésük, képességeik, tulajdonságaik ismerete mellett a választható szakmákról, azok követelményeiről, a képzés lehetséges formáiról, munkaerő-piaci kilátásaikról tájékozódva megalapozottabb döntést hozhassanak saját sorsukról, jövőjükről, megelőzve ezzel a rossz döntés okozta kudarcot.

Az álláskeresők számára állásinformációkkal, a képzési lehetőségek feltárásával, az önmenedzselési technikákról szóló szakirodalommal, szakkönyvtárral, a munkaügyi központ szolgáltatásainak ajánlásával megkönnyíthető az álláskereséssel járó bizonytalan, átmeneti helyzet megélése, a járható utak önálló megfogalmazása, a megvalósítás támogatása.

A szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen feladat az, hogy a FIT-ben fellelhető információs adatbázis naprakész legyen, kövesse az idő közben felmerülő változásokat, rendszerezve álljon az ügyfelek szolgálatára. Ennek érdekében:

-     folyamatos a kapcsolattartás azokkal a vas megyei szervezetekkel, akiktől információkat kaphatunk a változásokat illetően,

-     folyamatosan figyelemmel kísérjük a sajtóban, interneten, TV-ben, rádióban elhangzott információkat, interjúkat,

-     rendszeresen kapcsolatban vagyunk a munkaügyi szervezet szakembereivel.

Ennek a feladatnak a megvalósításánál egyetlen olyan terület van, mely nehézséget jelent, mégpedig a szakmabemutató filmek frissítése. Ezek az anyagok ugyanis országos szinten készülnek el és sajnos úgy az interneten, mint DVD-formában, a filmek jelentős része mára elavult. Erre azonban szervezetünknek ráhatása nincsen, azonban fontos, hogy pontosan ismerjük, hogy mi az amit, ajánlhatunk és mi az, ahol fel kell hívni az ügyfél figyelmét az elavult részekre, illetve bizonyos esetekben elkerülhetetlen, hogy egyes szakmákat ne mutassuk be, mert nagyobb „kárt” okoznánk, mint segítséget. Jelen probléma miatt felvettük a kapcsolatot 1-2 nagyobb munkáltatóval, azonban a céget bemutató, saját DVD elkészítése olyan költségekkel jár, melyet a cégek nem képesek felvállalni.

 

Az egyéni és csoportos tanácsadásokon megjelenő ügyfelek számára –az öntájékozódás lehetőségén túl- részletes információt nyújtunk az ügyfél érdeklődési területének megfelelően:

 • pályaválasztás,
 • pályamódosítás,
 • álláskeresés,
 • továbbtanulási-, képzési lehetőségek
 • önéletrajz, motivációs levél írása, szükség szerint rögzítése.

 

A rendelkezésre álló technikai háttér, eszközök biztosítják azt, hogy az ügyfelek korszerű csatornákon juthassanak a számukra szükséges információkhoz:

 • képességek, készségek és érdeklődés vizsgálatára alkalmas kérdőívek, tesztek,
 • szakmabemutató mappák, filmek,
 • naprakész információs anyagok Vas megye középfokú-, felsőfokú iskoláiról, illetve az országos hatáskörű felsőfokú intézményekről,
 • egyéb, iskolarendszeren kívüli felnőttképző intézmények tájékoztató anyagai,
 • szakkönyvtár, internet elérési lehetőség,
 • aktuális ismereteket tartalmazó szórólapok.

 

Amennyiben a FIT-ben megjelenő ügyfél olyan kérdésre szeretne választ kapni, mely témában szakembereink nem kompetensek, úgy az érdeklődőt tovább irányítják az azzal a területtel foglalkozó személyhez, szervezethez. A visszajelzések azt mutatják, hogy ez a feladat is hangsúlyos, éppen ezért a szakembereink ilyen jellegű adatbázissal is rendelkeznek (például: munkaügyi jogász, Rehabilitációs Szakigazgatási szerv, családsegítő, stb.)

Az 1 éves projektidőszak alatt elkészített és kiértékelt szándékfelmérések:

 • 8. osztályosok továbbtanulási szándékfelmérése és
 • a középiskolai végzős tanulók elhelyezkedési szándékfelmérése.

A felmérések lebonyolítása és kiértékelése elkészült, melyeket a munkaügyi szervezettel való egyeztetésnek köszönhetően minden érintett személy és szervezet részére továbbítottunk, illetve annak érdekében, hogy bármely érdeklődő személy áttanulmányozhassa, az interneten is feltöltésre került.

A pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeken való részvétel, esetlegesen szervezési munka megvalósult, mint ahogy azt az alább látható táblázatban feltüntettünk.

 

Szombathely, 2014. augusztus 5.

SZOLGÁLTATÁSAINK