Vállalati kapcsolattartás – munkaerő-piaci információnyújtás

Munkaerő-piaci információnyújtás – vállalati kapcsolattartás”

2013. augusztus 1. – 2014. július 31.

 

ÉVES BESZÁMOLÓ

INDIKÁTOROK a teljes projektidőszakra vonatkozóan:

 

Tevékenység

Vállalás

Teljesítés

 

Személyes információnyújtás, munkáltatói kapcsolattartás

 

624

1.426

 

Munkáltatói kapcsolattartás telefonon, e-mailben

 

-

2.719

 

Állásfeltárás

 

1.000

3.787

 

Önéletrajz rögzítések a www.nyugatrmk.hu honlapon és a VMP-n

 

 

400

 

863

 

Személyes információnyújtás álláskeresők részére

 

600

1.400

 

  • Rendezvényeken való részvétel
  • Munkaerő-piaci rendezvények szervezése

 

  • Részvétel a Pályaválasztási és Képzési Kiállítás szervezési munkálataiban, illetve információnyújtás a rendezvény során, a FIT egyes szolgáltatásainak kihelyezése a helyszínre

 

  • Üzemlátogatások szervezése

 

  • Munkáltatói fórumok megszervezése

 

 

  • Pályaválasztási és Képzési Kiállítás szervezési feladataiban való részvétel

információnyújtás a helyszínen

  • Üzemlátogatások megszervezése
  • 7 csoportos tájékoztató megszervezése és az azokon való részvétel
  • A NetLab konferencia megrendezése során részvétel a rendezvény informatikai hátterének biztosításában, illetve részvétel a szakmai programon
  • EXPAK Osztrák – Magyar Munkaügyi Konferencia szakmai programjain való részvétel

 

SZAKMAI TAPASZTALATOK: MUNKAERŐ-PIACI INFORMÁCIÓNYÚJTÁS – VÁLLALATI KAPCSOLATTARTÁS

 

Szakembereink immár hatodik éve végeznek információnyújtást a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának kirendeltségein, mely idő során kölcsönös bizalom és jó szakmai együttműködés alakult ki a munkaügyi szervezet szakembereivel, úgy a kirendeltségeken, mint a központban. Ennek köszönhetően a pályázatban nem tervezett – szükség szerint -, olyan egyéb feladatokban is segítséget nyújtanak a munkaügyi kirendeltség munkatársainak, melyek a munkaügyi szervezet szolgáltatás nyújtását, feladatvégzését segítik.

A munkáltatói adatbázisunk, az állásfeltárások száma folyamatosan nő, habár erre nagy befolyással van minden esetben az éppen aktuális gazdasági helyzet. Azonban a cégek visszajelzései alapján elmondhatjuk, hogy a munkáltatóknál tett személyes látogatások pozitívan alakítják a cégek munkaügyi szervezettel való kapcsolatát, együttes munkáját; melynek eredményeképpen szakembereinket egyre nagyobb számban, még időben értesítik a munkáltatók, amennyiben az álláskeresők foglalkoztatását negatívan befolyásoló helyzet várható. Tapasztalataink szerint a munkáltatói látogatásoknak hatalmas szerepük van abban, hogy bizalmi viszony alakuljon ki a cégek és a szakembereink között. A munkáltatók olyan dolgokról mesélnek, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a tervezett látogatás témájához, azonban a munkáltató látva az érdeklődést, szívesen beszél úgy a problémájáról, mint jövőbeli terveiről.

 

Munkánkban nagy segítséget jelent az, hogy álláskeresőkkel is személyes kapcsolatban állunk, részükre is nyújtunk munkaerőpiaci-szolgáltatást. Szükség szerint mi magunk is adunk tanácsokat önéletrajzuk elkészítéséhez, vagy pedig egyéb olyan szolgáltatásba irányítjuk őket, ahol egyéni segítséget tudnak nyújtani részükre önéletrajzuk kidolgozásához. Ezen túlmenően, a személyes kapcsolattartás során önéletrajzukat rögzítjük a www.nyugatrmk.hu honlapon, illetve igény szerint az újonnan létrejött Virtuális Munkaerő-piaci Portálon, álláslehetőségeinkről tájékoztatjuk őket, és egyben segítséget nyújtunk a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja honlapjának kezeléséhez, bemutatjuk az ott fellelhető információk hasznosságát, motiváljuk őket az önálló információszerzésre.

Azáltal, hogy munkatársaink a munkaerőpiac mindkét „oldalának” nyújtanak szolgáltatást - habár a hangsúly a munkáltatói oldalon van -, könnyebben tudják kielégíteni a munkáltatói elvárásokat, hiszen behatóbban ismerik a munkaügyi szervezetnél megjelenő álláskeresőket.

Az információnyújtáson belül különösen nagy hangsúlyt kapott még a képzési információnyújtás. Ezt a szolgáltatást mind a munkáltatók, mind pedig a munkavállalók szívesen fogadják, hiszen kollégánk a Vas megyében fellelhető összes támogatott képzésről, annak feltételrendszeréről információt tud szolgáltatni, nem kell az érdeklődőnek minden egyes szervezetet, intézményt, képzőt felkeresnie. E két csoporton kívül kapcsolatban állunk a felnőttképző intézményekkel is, hiszen őket is tájékoztatni kell a velük szemben támasztott elvárásokról, az őket érintő változásokról, az együttműködés lehetséges formáiról.

Alapítványunk hangsúlyt fektet a szakmai megbeszélésekre, lehetőség szerinti belső képzésekre, hiszen speciális helyzetünk miatt – miszerint kollégáink különböző helyszíneken végzik szolgáltatásainkat – erre különösen nagy szükség van. Ennek eredményeképpen jól működő, egységes munkafolyamat – figyelembe véve a térségi különbségeket természetesen – zajlik. Külön köszönet a munkaügyi szervezetnek, hogy támogatja munkatársainkat abban, hogy az általuk megszervezésre kerülő képzéseken adott esetben kollégáink is részt vehetnek.

Az interneten keresztül megvalósuló szolgáltatások végrehajtásához elengedhetetlen feltétel a megfelelő informatikai háttér biztosítása. Ennek érdekében szervezetünk segítséget nyújtott az elmúlt évben a munkaügyi szervezet honlapján megjelenő, a tanácsadást érintő szolgáltatások gondozásában, a honlapon megjelenő hírek, aktualitások, feltöltött dokumentumok frissítésében, a munkáltatói igények és regisztrációk megjelenítésében, kezelésében.

Ezen kívül szervezetünk közreműködik a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának szervezésében megvalósuló rendezvények informatikai hátterének előkészítésében, zavartalan működésében. 

Szombathely, 2014. augusztus 5.

SZOLGÁLTATÁSAINK