Oktatás & képzés

PÁLYAVÁLASZTÁST SEGÍTŐ FELKÉSZÍTÉSEK

 

Pályaválasztást segítő, pályaismeret-bővítő foglalkozás 7. osztályosoknak

Másfél órás foglalkozás keretében a tanulóknak lehetősége nyílik a pályaválasztáshoz szükséges témák áttekintésére, az általános iskolai eredmények és a pályaválasztás- iskolaválasztás rendszerének, az iskolatípusoknak a megismerésére. A játékos feladatokon és rövidfilmeken keresztül számos szakmáról szó esik a foglalkozáson, mellyel bővül a gyermekek szakmaismerete. Néhány szakma bemutatásával lehetőség nyílik arra, hogy a gyermekek megtanulják a pályadöntéshez szükséges pályaismeret szempontjait, a pályainformációk gyűjtésének, feldolgozásának módszerét. A foglalkozáson kitöltött feladatlapok mellett rövid tájékoztató anyagokat is kapnak a gyerekek, melyek a szülők számára is fontos és aktuális információkat adnak gyermekeik pályaválasztásának előkészítéséhez.

 

 

Pályadöntést előkészítő foglalkozás 8. osztályosoknak

Másfél órás foglalkozás keretében a pálya- és iskolaválasztási döntést előkészítő –interaktív-, egyben személyre szóló pályatervezéssel foglalkozunk. Az életpálya szemlélet kialakítása, az érdeklődés, a készségek és a tanulmányi előmenetel továbbtanulást befolyásoló hatásainak megismerésén túl a tanulók tesztek, feladatlapok megoldásával a pályaorientációs döntést meghatározó személyes jellemzőket gyűjtik össze és rendszerezik. A feladatsor eredményeit összegezzük, és a foglalkozás végén egyénileg is meghatározzuk a várható pályadöntést és ehhez kapcsolódva a tanuló által még „begyűjtendő” információk körét. A megoldólapok mellett rövid tájékoztatókat is hazavihetnek a tanulók, melyeket a továbbtanulási döntés - családban való- véglegesítésekor a szülők is felhasználhatnak. 

 

 

Szülők iskolája – pályaválasztási/továbbtanulási felkészítő

Általános iskola 8. osztályában tanuló diákok szülei számára a pályaválasztási és továbbtanulási döntés meghozatalában segítségnyújtás, valamint a szükséges tennivalókra való felkészítés. Pálya-, szakmaismereti foglalkozás, munkaerő-piaci környezet bemutatása továbbtanulási szemszögből. Középiskola típusok megismertetése: oktatási rendszerek, iskolai formák, lehetőségek, feltételek, időtartam, kimenetek, továbblépési lehetőségek, ösztöndíj lehetőségek. Az elérhető iskolák konkrét bemutatása. Jelentkezéshez kapcsolódó tennivalók és menetrend: időpontok, feladatok, szükséges dokumentumok.

 

Szülők iskolája – SNI-s gyerekek szüleinek pályaválasztási/továbbtanulási felkészítő

Általános iskola 8. osztályában tanuló, sajátos nevelési igényű gyerekek szülei számára a pályaválasztási és továbbtanulási döntés meghozatalában segítségnyújtás, valamint a szükséges tennivalókra való felkészítés. Speciális pálya-, szakmaismereti bemutatás, munkaerő-piaci környezet bemutatása továbbtanulási szemszögből. Középiskola típusok megismertetése: oktatási rendszerek, iskolai formák, lehetőségek, feltételek, időtartam, kimenetek, továbblépési lehetőségek, ösztöndíj lehetőségek. Az elérhető iskolák konkrét bemutatása. Jelentkezéshez kapcsolódó tennivalók és menetrend: időpontok, feladatok, szükséges dokumentumok.

 

SZOLGÁLTATÁSAINK