Európai Szociális Alap pályázata
Európai Szociális Alap pályázata - alsó banner

Pályázat

Női erő-Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén

„Női Erő – Stabil alap nőknek Vas megye déli és keleti részén” - EFOP-1.2.9-17.2017-00016 - című projekt 4 szervezet közös munkája keretében kerül megvalósításra. Konzorciumvezetője a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, három konzorciumi partnere a Változó Világért Alapítvány, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
A projekt támogatási  adatai:
Támogatás összege 199.800.090 Ft, ebből Változó Világért Alapítványnak nyújott támogatási keret 51.657.765 Ft.
A támogatás intenzitása: 100%
A projekt kezdete 2018.04.01., tervezett befejezése 2021.03.31.

A négy szervezet együttműködése hatékony tud lenni az abban rejlő szinergiák kihasználásával: a Kamara kiterjedt kapcsolatrendszere, a helyi társadalomban és gazdaságban való sokrétű beágyazottsága miatt méltán alkalmas a vezetői pozícióra, a Pannon Novum az innovációt képviseli, az IFKA Kft. a hazai családbarát és női foglalkoztatás egyik legkomolyabb tudás- és gyakorlati központja, a Változó Világért Alapítványnak, mint munkaerő-piaci szolgáltatónak pedig közel 20 éves tapasztalata van a célcsoporttal történő együttműködésben.
A 36 hónapos projekt területileg Vas megye 3 járását (Celldömölk, Vasvár, Körmend) érinti, közülük kettő hátrányos helyzetű térségnek minősül (Celldömölk és Vasvár térsége). A projekt keretében Celldömölkön kerül kialakításra és működtetésre a korszerű informatikai infrastruktúrával felszerelt, könnyen megközelíthető, akadálymentesített Család és Karrier Pont.

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a projekt irányítását, biztosítja a projekt menedzsment szervezetét és látja el a szakmai irányítást, valamint a nyilvánosság biztosítását. Tapasztalatára és kapcsolatrendszerére építve az Ő feladata a munkáltatókkal, önkormányzatokkal és állami szereplőkkel való projekt szintű kapcsolatok kiépítése, az együttműködések kezelése.

A Változó Világért Alapítvány a közvetlen női célcsoport területi szintű elérését, nekik szóló közvetlen tanácsadási tevékenységet biztosítja a projekt keretében.
A Pannon Novum Kft. részben a vállalkozó, vagy vállalkozni szándékozó nőket célozza, részben pedig KKV-kat. Startup tanácsadást biztosít vállalkozó, vagy vállalkozni szándékozó nők számára. Atipikus foglalkoztatási formákban rejlő lehetőségek és érdekek megismertetését végzi. Képzéseket szervez nőket és munkáltatókat segítő szolgáltatásokról, lehetőségekről.

Az IFKA elsődleges szerepe az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukcióval való együttműködés rendszerszintű kialakítása, annak eredményeinek adaptálása a projekt működési rendszerébe, illetve a korábban már hasonló programot vitt szervezet teljes körű minőségbiztosítása, a projekt módszertani támogatása:

  • Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.
  • Az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása.
  • Képzések, fejlesztések megvalósítása.
  • Kiváló modellek, helyi jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése.
  • Foglalkoztatási kerekasztalok szervezése.
  • Család és Karrier Pont együttműködések szervezése.

Az egységes szabályrendszer szerint működő Család és Karrier Pontunk a következő célok érdekében jön létre:

  • a nők munkaerőpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatóságának, valamint a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű együttműködésének javítása, atipikus foglalkoztatási formák (részmunkaidő és más munkaidőmodellek, távmunka, bedolgozás, alkalmi munka és mások) népszerűsítése, bevezetése, különös tekintettel a helyi igényekre;
  • a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és összehangolásának előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtése;
  • a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebontása helyi szemléletformáló eszközökkel.

Központunkhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik Család és Karrier Pontunkat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldásában vagy kapcsolati rendszerükön keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott konkrét üggyel.

Pályázatunk rugalmasan igazodik a helyi jellegzetességekhez, de kötelezően előírt elemei is vannak a megvalósításnak. Ezek közül legfontosabb a képzések szervezése, melyek öt nagy témakörben kerülnek megszervezésre: a munkába való visszatérést segítő, a munka-magánélet összehangolását célzó, a munkáltatókat érzékenytő, a társadalmi kapcsolatok létrejöttét ösztönző és egy belső, a szervezetépítéshez kapcsolódó képzés formájában. Az oktatás, felkészítés mellé segítő szolgáltatások is kapcsolódnak (például amíg egy édesanya részt vesz a munkaerő-piaci reintegrációt segítő képzésen, addig a kisgyermekére szakképzett gyermekfelügyelő vigyáz).

További feladatunk, hogy felvegyük a helyben működő közösségekkel (civil, egyházi, önkormányzati szervezetekkel) a kapcsolatot és ezzel a hálózatosodással, kapcsolatrendszerrel is a családok életét segítsük.
 

lapozás a további cikkekhez

Régiofókusz Kft.
Vas Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Pannon Novum Nonprofit Kft.
Oladi Általános Iskola
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa
Limex Kft.
SOS Gyermekfalu Kőszeg
Nők a központban
Ugrás a lap tetejére